Velkommen               Om huset               Om Ærø              Fotografier               Udlejningskalender

 

Mere om Gyden 16

Ærøskøbing Kommunes Bygningsregistrant skriver om bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Ærøskøbing i november 2005:

(den anvendte skala går fra 1 – 9, hvor 1 er bedst)


Gyden 16

Arkitektur 1, Originalitet 1, Miljø 2, Tilstand 1, Bevaring 1


Bygningstype: Gadehus – Zahrtmanns Hus

Opført: ca. 1788 - 1840

Fremtræden: Et væsentligt hus i gaden: Bevarede bindingsværksgavle. Hjørnekvadre og rigt profileret hovedgesims gør huset til noget særligt.

Ved ønske om ændringer: Huset er fredet.


Nationalmuseet 1975 skriver i HISTORISKE HUSE I ÆRØSKØBING:

GYDEN 16, matr.nr.211,

”Zarhtmanns Hus”

Forhuset er opført før 1788. Bygningen stod da i 4 fag bindingsværk, 1 etage med teglhængt heltag. Brandtaksationerne nævner 1821 en karnap, men i de følgende taksationer står den ikke omtalt, og den er antagelig blevet sløjfet, da Marie Catherine Brandt i 1840’erne lod huset grundmure til gaden. Grundmuringen af bagsiden må være foretaget efter 1867. Bygningen står i dag med berappet, gul facade, der i siderne består af pudsede og hvide hjørnekvadere. Forsiden har hvid, rigt profileret hovedgesims og en tofløjet fyldningsdør med fast overvindue i udsmykket karmindfatning. Vinduerne og døren er malet mørkebrun med grønne detaljer. Gavlene er sulekonstruktion, den vestlige gavl er desuden udkraget og knægtbåren. Gavltømmeret er tjæret, murstenstavlene berappede og gule. Det teglhængte heltag er opskalket. Huset er velholdt og velbevaret. Sidehuset blev opført i 1840’erne for Marie Cathrine Brandt. Bygningen var da 3 grundmurede fag og 1 etage, med teglhængt heltag. Den anvendtes fra opførelsen og indtil slutningen af 1860’erne som brændehus. Sidebygningen har i dag gulkalkede mure og hvid hovedgesims. Forhuset er fredet i klasse B.